Sondaj konusunda en iyi hizmet Kuzey Dalgıç Pompa'da.


Sondaj: Bir delici uç yardımı ile yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbeli tel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasına SONDAJ denir. Sondaj sistemi ikiye ayrılır:


A. Rotary (dönerek çalışan) sondaj sistemi

B. Percussion (darbeli) sondaj sistemi

 

SONDAJLARIN AMAÇLARI

1.   Karot ve sediman numune alınarak jeolojik tabakaları saptamak, kayaçlar ile ilgili bilgi almak. Karot ve sediman numuneler ile sondajlarda rastlana tabakalar incelenir, alınan numuneler laboratuvara gönderilerek tahlil ettirilir. Analizleri yapılır, gerekli deneyler yapılır, fosiller belirlenir, bu fosiller yardımı ile tabakların yaşları saptanır veya numuneler üzerinde gerekli araştırmalar yapılır.

2.   Madenlerin veya malzeme ocaklarının varlığının doğrultusunu, yatımını, derinlik ve miktarını saptamak.

3.   Su aramak ve üretmek,

4.   Petrol aramak ve üretmek,

5.   Doğalgaz aramak ve üretmek,

6.   Jeotermal kaynak aramak ve üretmek,

7.   Drenaj,

8.   Enjeksiyon (yer altı beton baraj inşaatı),

9.   Dinamit lağımı açmak ve beton kırmak,

10. Havalandırma bacası inşaatı,

11. Maden kazalarında can kurtarma işlemleri,

12. Yer altı nükleer denemeleri,

13. Zeminin taşıma kapasitesinin saptanması ve zemin mekaniği deneyleri için sondaj yapmak.


SONDAJLARIN YAPILMA AMAÇLARI

Endüstriyel alanlarda ve fabrikalarda, ev içi kullanımlarında, otellerde, tarımda, havuz ve su sporlarında, hayvancılıkta ve çok katlı bina gibi yerlerde zeminin incelenmesi ve taşıma kapasitesinin saptanmasıdır.


Bunun için tabakaların özellikleri, su içerikleri, su kaçırma derecesi, vs. gibi fiziki ve jeolojik veriler toplanarak değerlendirilir.